Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 269/18 - zarządzenie, uzasadnienie Sąd Rejonowy w Opatowie z 2018-09-24

XVI C 3352/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 11 lipca 2017

Data publikacji: 11 sierpnia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 75%

Wspólna treść

konsument, umowa pożyczki, pożyczkodawca, prawo wekslowe, pożyczkobiorca, zobowiązanie wekslowe, weksel in blanco, kwota pożyczki, całkowita kwota, dobry obyczaj, postanowienie umowne, nieuczciwy warunek, badanie stosunku podstawowego, postanowienie umowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa pożyczki, weksel, weksel własny, pożyczka
 • Ważne frazy
  • konsument, umowa pożyczki, pożyczkodawca, prawo wekslowe, pożyczkobiorca, zobowiązanie wekslowe, weksel in blanco, kwota pożyczki, całkowita kwota, dobry obyczaj, postanowienie umowne, pozwany, rata pożyczki, odsetki umowne, nieuczciwy warunek, wystawienie weksla, badanie stosunku podstawowego, postanowienie umowy, koszt windykacyjny, klauzula
Zobacz»

I C 1784/20

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 31 stycznia 2022

Data publikacji: 25 maja 2022

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

pożyczkodawca, prawo wekslowe, umowa pożyczki, pożyczkobiorca, stosunek podstawowy, konsument, weksel in blanco, prowizja, opłata przygotowawcza, zobowiązanie wekslowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, pożyczka, umowa pożyczki, weksel własny
 • Ważne frazy
  • pożyczkodawca, prawo wekslowe, umowa pożyczki, pożyczkobiorca, stosunek podstawowy, konsument, deklaracja wekslowa, weksel in blanco, pozwany, rata pożyczki, prowizja, opłata przygotowawcza, zobowiązanie wekslowe, odsetka maksymalna, harmonogram spłaty, pożyczkobiorca do zapłaty, opóźnienie w płatności kwot, udzielona pożyczka, wypełnienie weksli, chwilą wystawienia
Zobacz»

I C 233/18

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich

Data orzeczenia: 22 sierpnia 2018

Data publikacji: 18 lutego 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

konsument, umowa pożyczki, prawo wekslowe, kwota pożyczki, koszt ubezpieczenia, całkowita kwota, weksel in blanco, postanowienie umowy, zobowiązanie wekslowe, wystawca
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, pożyczka, umowa pożyczki, weksel własny
 • Ważne frazy
  • konsument, umowa pożyczki, zrozumiałość, prawo wekslowe, transparentność, kwota pożyczki, wzorzec, koszt ubezpieczenia, całkowita kwota, strona powodowa, pozwany, weksel in blanco, postanowienie umowy, jednoznaczność, zobowiązanie wekslowe, weksel własny, wystawca, wystawca weksla, wyrok zaoczny, zestawienie wpłat
Zobacz»

I C 2852/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Data orzeczenia: 19 marca 2018

Data publikacji: 13 czerwca 2018

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

prawo wekslowe, całkowita kwota, umowa, badanie stosunku podstawowego, pożyczkodawca, weksel in blanco, konsument, wynagrodzenie umowne, koszt ubezpieczenia, pożyczkobiorca, kwota pożyczki, opłata przygotowawcza
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, weksel własny
 • Ważne frazy
  • prawo wekslowe, rata, całkowita kwota, umowa, badanie stosunku podstawowego, pożyczkodawca, weksel in blanco, konsument, wynagrodzenie umowne, koszt ubezpieczenia, pożyczkobiorca, kalendarz spłat, kwota pożyczki, opłata przygotowawcza, komentarz do prawa wekslowego, odsetki umowne, tabela, koszt windykacji, pierwszy wierzyciel, stop kredytu
Zobacz»

I C 1174/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Data orzeczenia: 16 maja 2018

Data publikacji: 20 sierpnia 2018

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

prawo wekslowe, badanie stosunku podstawowego, weksel in blanco, umowa, całkowita kwota, konsument, pożyczkodawca, koszt ubezpieczenia, wynagrodzenie umowne, kwota pożyczki, pożyczkobiorca, opłata przygotowawcza, kredyt konsumencki
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, weksel własny
 • Ważne frazy
  • prawo wekslowe, rata, badanie stosunku podstawowego, weksel in blanco, umowa, całkowita kwota, konsument, pożyczkodawca, kalendarz spłat, koszt ubezpieczenia, komentarz do prawa wekslowego, wynagrodzenie umowne, koszt windykacji, kwota pożyczki, pożyczkobiorca, tabela, opłata przygotowawcza, kredyt konsumencki, abstrakcyjność weksla, ubezpieczenie spłaty
Zobacz»

I C 75/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Data orzeczenia: 21 maja 2018

Data publikacji: 21 sierpnia 2018

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

prawo wekslowe, badanie stosunku podstawowego, umowa, weksel in blanco, całkowita kwota, konsument, pożyczkodawca, koszt ubezpieczenia, wynagrodzenie umowne, kwota pożyczki, pożyczkobiorca, kredyt
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, weksel własny
 • Ważne frazy
  • prawo wekslowe, badanie stosunku podstawowego, umowa, rata, weksel in blanco, całkowita kwota, konsument, pożyczkodawca, kalendarz spłat, koszt ubezpieczenia, komentarz do prawa wekslowego, wynagrodzenie umowne, koszt windykacji, kwota pożyczki, pożyczkobiorca, tabela, odsetki umowne, stop kredytu lombardowego, czterokrotność, kredyt
Zobacz»

I C 3593/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Data orzeczenia: 21 maja 2018

Data publikacji: 20 sierpnia 2018

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

prawo wekslowe, pożyczkodawca, badanie stosunku podstawowego, weksel in blanco, umowa, całkowita kwota, konsument, koszt ubezpieczenia, wynagrodzenie umowne, kwota pożyczki, pożyczkobiorca, opłata przygotowawcza, kredyt konsumencki
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, weksel własny
 • Ważne frazy
  • prawo wekslowe, pożyczkodawca, rata, badanie stosunku podstawowego, weksel in blanco, umowa, całkowita kwota, konsument, kalendarz spłat, koszt ubezpieczenia, komentarz do prawa wekslowego, wynagrodzenie umowne, koszt windykacji, kwota pożyczki, remitent, pożyczkobiorca, tabela, opłata przygotowawcza, kredyt konsumencki, pozwany
Zobacz»

I C 4082/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Data orzeczenia: 19 marca 2018

Data publikacji: 13 czerwca 2018

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

prawo wekslowe, umowa, badanie stosunku podstawowego, pożyczkodawca, weksel in blanco, całkowita kwota, konsument, koszt ubezpieczenia, pożyczkobiorca, wynagrodzenie umowne, opłata przygotowawcza, kwota pożyczki
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, weksel własny
 • Ważne frazy
  • prawo wekslowe, rata, umowa, badanie stosunku podstawowego, pożyczkodawca, weksel in blanco, całkowita kwota, konsument, koszt ubezpieczenia, pożyczkobiorca, wynagrodzenie umowne, kalendarz spłat, opłata przygotowawcza, komentarz do prawa wekslowego, koszt windykacji, kwota pożyczki, tabela, odsetki umowne, stop kredytu lombardowego, czterokrotność
Zobacz»

I C 1280/19

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 3 lutego 2020

Data publikacji: 10 marca 2020

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

umowa pożyczki, weksel in blanco, kwota pożyczki, umowa o kredyt konsumencki, prawo wekslowe, stosunek podstawowy, pożyczkodawca, pożyczkobiorca, zobowiązanie wekslowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, pożyczka, umowa pożyczki, weksel własny
 • Ważne frazy
  • umowa pożyczki, weksel in blanco, kwota pożyczki, wypełnienie weksli, umowa o kredyt konsumencki, prawo wekslowe, weksel własny, stosunek podstawowy, pożyczkodawca, pożyczkobiorca, porozumienie osoby, weksel gwarancyjny, zobowiązanie wekslowe, zobowiązanie wekslowe osoby, pozwany, zawarte porozumienie, przeniesienie, wniosek o pożyczkę, deklaracja wekslowa, gatunek
Zobacz»

IX C 1130/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Opolu

Data orzeczenia: 22 marca 2018

Data publikacji: 29 sierpnia 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

umowa pożyczki, pożyczkobiorca, pożyczkodawca, opłata przygotowawcza, koszt ubezpieczenia, weksel in blanco, prawo wekslowe, badanie stosunku podstawowego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, weksel własny
 • Ważne frazy
  • umowa pożyczki, pożyczkobiorca, pożyczkodawca, deklaracja wekslowa, pierwszy wierzyciel, działanie windykacyjne, opłata przygotowawcza, chwilą wystawienia, abstrakcyjność weksla, koszt ubezpieczenia, weksel in blanco, prawo wekslowe, klauzule abuzywne, zobowiązanie pieniężne, weksel niezupełny, wadliwość stosunku, badanie stosunku podstawowego, roczna stopa oprocentowania, terminowe zobowiązanie, treść stosunku podstawowego
Zobacz»

I1 C 165/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 29 maja 2019

Data publikacji: 30 września 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

weksel, konsument, prawo wekslowe, pożyczkodawca, nieuczciwy charakter, umowa pożyczki, postanowienie umowne, pożyczkobiorca
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzule abuzywne, weksel, weksel własny
 • Ważne frazy
  • weksel, konsument, wysokość maksymalna, prawo wekslowe, maksymalne odsetki, pożyczkodawca, nieuczciwy charakter, przedstawienie weksla, umowa pożyczki, postanowienie umowne, pozwany, strona powodowa, deklaracja wekslowa, rata, zobowiązanie, ryzyko transakcyjne, odsetka za opóźnienie, pożyczkobiorca, odsetki umowne, warunek umowny
Zobacz»

I1 C 905/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 12 czerwca 2019

Data publikacji: 13 listopada 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

weksel, konsument, prawo wekslowe, pożyczkodawca, nieuczciwy charakter, postanowienie umowne, umowa pożyczki, pożyczkobiorca
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzule abuzywne, weksel, weksel własny
 • Ważne frazy
  • weksel, konsument, prawo wekslowe, pożyczkodawca, wysokość maksymalna, maksymalne odsetki, nieuczciwy charakter, przedstawienie weksla, pozwany, postanowienie umowne, strona powodowa, ryzyko transakcyjne, zobowiązanie, odsetka za opóźnienie, deklaracja wekslowa, umowa pożyczki, pożyczkobiorca, odsetki umowne, warunek umowny, kalendarz spłat
Zobacz»

IX Ca 1252/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 24 września 2018

Data publikacji: 7 listopada 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

prawo wekslowe, weksel in blanco, pożyczkodawca, wynagrodzenie umowne, umowa pożyczki, konsument, badanie stosunku podstawowego, udzielenie pożyczki, zobowiązanie wekslowe, opłata przygotowawcza
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, weksel własny
 • Ważne frazy
  • prawo wekslowe, weksel in blanco, pożyczkodawca, abstrakcyjność weksla, wynagrodzenie umowne, umowa pożyczki, konsument, pierwszy wierzyciel, badanie stosunku podstawowego, udzielenie pożyczki, weksel niezupełny, składka ubezpieczeniowa, zobowiązanie wekslowe, wola dłużnika, wypowiedzenie umowy pożyczki, opłata przygotowawcza, roszczenie z weksli, pozwany, chwilą wystawienia, porozumienie
Zobacz»

I C 3975/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Data orzeczenia: 16 kwietnia 2018

Data publikacji: 10 września 2018

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

prawo wekslowe, pożyczkobiorca, pożyczkodawca, weksel in blanco, badanie stosunku podstawowego, konsument, opłata przygotowawcza, całkowita kwota, kredyt konsumencki, umowa pożyczki
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, weksel własny
 • Ważne frazy
  • prawo wekslowe, pożyczkobiorca, pożyczkodawca, weksel in blanco, badanie stosunku podstawowego, dwukrotność odsetek, rata, konsument, opłata przygotowawcza, odsetka ustawowa za opóźnienie, całkowita kwota, komentarz do prawa wekslowego, wynagrodzenie prowizyjne, kredyt konsumencki, umowa pożyczki, kapitał, pierwszy wierzyciel, zaległe odsetki, naliczanie odsetek umownych, karta klienta
Zobacz»

I1 C 1495/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 27 września 2019

Data publikacji: 17 lutego 2021

Istotność:

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

weksel, konsument, prawo wekslowe, pożyczkodawca, nieuczciwy charakter, postanowienie umowne, prowizja, umowa pożyczki, pożyczkobiorca
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzule abuzywne, weksel, weksel własny
 • Ważne frazy
  • weksel, konsument, wysokość maksymalna, prawo wekslowe, maksymalne odsetki, pożyczkodawca, nieuczciwy charakter, przedstawienie weksla, pozwany, postanowienie umowne, strona powodowa, prowizja, umowa pożyczki, ryzyko transakcyjne, zobowiązanie, odsetka za opóźnienie, deklaracja wekslowa, pożyczkobiorca, odsetki umowne, warunek umowny
Zobacz»

I1 C 1434/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 18 września 2019

Data publikacji: 16 lutego 2021

Istotność:

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

weksel, konsument, prawo wekslowe, pożyczkodawca, nieuczciwy charakter, postanowienie umowne, prowizja, umowa pożyczki, pożyczkobiorca
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzule abuzywne, weksel, weksel własny
 • Ważne frazy
  • weksel, konsument, wysokość maksymalna, prawo wekslowe, maksymalne odsetki, pożyczkodawca, nieuczciwy charakter, przedstawienie weksla, postanowienie umowne, pozwany, strona powodowa, prowizja, ryzyko transakcyjne, zobowiązanie, odsetka za opóźnienie, deklaracja wekslowa, umowa pożyczki, pożyczkobiorca, odsetki umowne, warunek umowny
Zobacz»

I C 920/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bartoszycach

Data orzeczenia: 17 października 2018

Data publikacji: 3 grudnia 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

weksel in blanco, konsument, prawo wekslowe, pożyczkodawca, umowa pożyczki, stosunek podstawowy, umowa o kredyt konsumencki, nieuczciwy warunek w umowach, zobowiązanie wekslowe, wystawca
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, weksel własny
 • Ważne frazy
  • weksel in blanco, konsument, wypełnienie weksli, prawo wekslowe, pożyczkodawca, umowa pożyczki, stosunek podstawowy, umowa o kredyt konsumencki, nieuczciwy warunek w umowach, zobowiązanie wekslowe, strona stosunku podstawowego, niedozwolone klauzule, oprocentowanie, suma wekslowa, wystawca, weksel własny, deklaracja wekslowa, odsetka, wystawca weksla, dyrektywa
Zobacz»

I C 2069/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Data orzeczenia: 19 marca 2018

Data publikacji: 28 września 2018

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

prawo wekslowe, pożyczkodawca, weksel in blanco, badanie stosunku podstawowego, pożyczkobiorca, konsument, opłata przygotowawcza, umowa pożyczki, kredyt konsumencki
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, weksel własny
 • Ważne frazy
  • prawo wekslowe, pożyczkodawca, weksel in blanco, badanie stosunku podstawowego, pożyczkobiorca, dwukrotność odsetek, rata, konsument, opłata przygotowawcza, wynagrodzenie prowizyjne, odsetka ustawowa za opóźnienie, umowa pożyczki, komentarz do prawa wekslowego, kredyt konsumencki, pierwszy wierzyciel, zaległe odsetki, kapitał, naliczanie odsetek umownych, dłużnik, deklaracja wekslowa
Zobacz»

I C 600/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ciechanowie

Data orzeczenia: 28 maja 2019

Data publikacji: 25 czerwca 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

weksel, pożyczkodawca, prawo wekslowe, konsument, umowa pożyczki, kredyt konsumencki, stosunek podstawowy, nieuczciwy warunek, opłata przygotowawcza, in blanco, umowa ubezpieczenia, wystawca
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, weksel własny
 • Ważne frazy
  • weksel, pożyczkodawca, prawo wekslowe, konsument, udzielona pożyczka, umowa pożyczki, kredyt konsumencki, stosunek podstawowy, nieuczciwy warunek, trybunał sprawiedliwości, pozwany, rata pożyczki, składka ubezpieczeniowa, opłata przygotowawcza, in blanco, opłata w łącznej wysokości, umowa ubezpieczenia, wydanie nakazu zapłaty, wystawca, oznaczona suma pieniężna
Zobacz»

I C 530/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 6 lutego 2017

Data publikacji: 27 września 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

umowa pożyczki, prawo wekslowe, weksel in blanco, wystawca
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, pożyczka, umowa pożyczki, weksel własny
 • Ważne frazy
  • umowa pożyczki, pozwany, prawo wekslowe, weksel in blanco, spotkanie u notariusza, poręczenie, wystawca, miejsce płatności, zabezpieczenie, wystawienie weksla, pokwitowanie odbioru, pozorność, wydanie przedmiotu pożyczki, zawarcie umowy pożyczki, świadek, opisana spółka, brat powódki, chwilą wystawienia, zamiar wywołania skutków prawnych, podpisana umowa pożyczki
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Iwona Makuch
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy w Opatowie
Osoba, która wytworzyła informację:  SSR Anna Baran
Data wytworzenia informacji: