Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 860/18 - zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie Sąd Rejonowy w Opatowie z 2019-05-03

XVII AmC 1286/09

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 5 stycznia 2010

Data publikacji: 7 lutego 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 38%

Wspólna treść

konsument, właściwość przemienna, wytoczenie powództwa przed sąd, właściwość ogólna, właściwość miejscowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzule abuzywne
 • Ważne frazy
  • konsument, właściwość przemienna, dobry obyczaj, siedziba banku, interes konsumentów, stosunek z konsumentami, kwestionowane postanowienie, kwestionowane klauzule, wytoczenie powództwa przed sąd, postanowienie wzorca umownego, prawo i obowiązek konsumentów, uznanie postanowienia wzorca umowy, wybór sądu, niedozwolone postanowienie, usługa internetu, wyrok zaoczny, pozwany, właściwość ogólna, właściwość miejscowa, wystąpienie z powództwem
Zobacz»

VI ACa 650/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 10 grudnia 2013

Data publikacji: 16 czerwca 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 37%

Wspólna treść

konsument, właściwość ogólna, właściwość przemienna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzule abuzywne
 • Ważne frazy
  • konsument, właściwość ogólna, dobry obyczaj, sporne postanowienie, klauzula, właściwość przemienna, naruszenie interesu konsumenta, umowa ramowa, pozwany bank, świadczenie usług bankowości elektronicznej, dochodzenie roszczenia przed sądem, przedsiębiorca, prawo i obowiązek konsumentów, postanowienie wzorca umowy, usługa bankowa, miejsce wykonania umowy, siedziba, główne świadczenie strony, stosunek z klientami, określenie sądu właściwego
Zobacz»

XVII AmC 193/12

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 3 lipca 2012

Data publikacji: 22 września 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 35%

Wspólna treść

miejsce zamieszkania konsumenta, właściwość przemienna, powództwo przed sąd, właściwość miejscowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzule abuzywne
 • Ważne frazy
  • sporna strona, droga polubowna, miejsce zamieszkania konsumenta, wzorzec umowny, brak porozumienia, obrót z udziałem konsumentów, konkretna umowa, miejsce wykonania umowy, sprawa sporna, właściwość przemienna, powództwo przed sąd, usługa przewozowa, wykorzystywanie w obrocie, data stempla pocztowego, możliwość wytoczenia, niedozwolone klauzule, przypadek braku, sprzeczność z dobrymi obyczajami, zakwestionowane postanowienie, właściwość miejscowa
Zobacz»

XVII AmC 193/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 19 czerwca 2012

Data publikacji: 9 lutego 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 34%

Wspólna treść

miejsce zamieszkania konsumenta, właściwość przemienna, powództwo przed sąd
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzule abuzywne
 • Ważne frazy
  • sporna strona, droga polubowna, brak porozumienia, miejsce zamieszkania konsumenta, wzorzec umowny, sprawa sporna, wykorzystywanie w obrocie, regulamin serwisu, obrót z udziałem konsumentów, siedziba, przypadek braku, postanowienie wzorców, konkretna umowa, wzorzec umowy, miejsce wykonania umowy, właściwość przemienna, powództwo przed sąd, nazwa, miasto, klauzula
Zobacz»

XVII AmC 12744/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 18 listopada 2014

Data publikacji: 10 marca 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 31%

Wspólna treść

konsument, właściwość ogólna, właściwość przemienna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzule abuzywne
 • Ważne frazy
  • konsument, właściwość ogólna, spory wynikłe, właściwość przemienna, klauzula, sprzeczność z dobrymi obyczajami, postanowienie wzorca umowy, przepis kodeksu postępowania cywilnego, wykorzystywanie w obrocie, rażące naruszenie interesów konsumentów, właściwość szczególna, prawo i obowiązek, zawarta umowa najmu, główne świadczenie strony, stopień naruszenia interesu, siedziba przedsiębiorcy, obrót z konsumentami, kwestionowane postanowienie, potencjalny konsument, nierównomierne rozłożenie praw
Zobacz»

XVII AmC 2058/09

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 14 kwietnia 2011

Data publikacji: 11 sierpnia 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 31%

Wspólna treść

konsument, adres zamieszkania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzule abuzywne
 • Ważne frazy
  • konsument, adres pisma, ostatni znany adres, adres zamieszkania, domniemanie doręczenia, wzorzec umowny, dobry obyczaj, oświadczenie do wiadomości, klauzula umowna, oświadczenie woli, doręczenie zastępcze, doręczenie pisma, ogólny warunek ubezpieczenia, wzorzec umowy, naruszenie interesu konsumenta, postanowienie umowne, prawo i obowiązek konsumentów, korespondencja, kwestionowane postanowienie, umowa ubezpieczenia
Zobacz»

XVII AmC 535/10

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 11 maja 2011

Data publikacji: 25 stycznia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 31%

Powiązana tematyka

klauzule abuzywne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • spory wynikłe, siedziba banku, postanowienie wzorca umowy, miejsce zamieszkania konsumenta, wykonywanie umowy, miejsce wykonania umowy, dobry obyczaj, ewentualny spór, klauzula o treści, obrót z konsumentami, niedozwolone postanowienie umowne, interes konsumentów, wzorzec umowny, umowa rachunku, właściwość miejscowa, prawo i obowiązek, klauzula umowna, kontrola wzorca, przypadku pozwów, zakwestionowana klauzula
Zobacz»

XVII AmC 2982/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 1 lutego 2013

Data publikacji: 21 czerwca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 31%

Wspólna treść

konsument, właściwość przemienna, właściwość ogólna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzule abuzywne
 • Ważne frazy
  • konsument, postanowienie wzorca umowy, klauzula, właściwość przemienna, polubowne rozstrzygnięcie sporu, właściwość ogólna, sprzeczność z dobrymi obyczajami, przepis kodeksu postępowania cywilnego, analizowany stosunek prawny, wykorzystywanie w obrocie, rażące naruszenie interesów konsumentów, właściwość szczególna, miejsce wydania, konsument postanowień, główne świadczenie strony, stopień naruszenia interesu, siedziba przedsiębiorcy, obrót z konsumentami, niedozwolony charakter, potencjalny konsument
Zobacz»

XVII AmC 4786/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 28 marca 2013

Data publikacji: 20 czerwca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 30%

Powiązana tematyka

klauzule abuzywne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • konsument, klauzula, przedsiębiorca, spora pomiędzy stronami, monitor sądowy i gospodarczy, obrót z konsumentami, ponowne wytoczenie powództwa, interes konsumentów, miejsce wykonania umowy, ochrona konkurencji i konsumentów, właściwość ogólna, dobry obyczaj, możliwość wytoczenia, powaga rzeczy osądzonej, publikacja prawomocnego wyroku, postanowienie wzorca umownego, właściwość miejscowa, uznanie postanowienia wzorca umowy, niedozwolone postanowienie umowne, tożsamy wyrok
Zobacz»

XVII AmC 2274/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 8 lutego 2012

Data publikacji: 10 sierpnia 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 30%

Powiązana tematyka

klauzule abuzywne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • konsument, dobry obyczaj, wyrok zaoczny, zakwestionowane postanowienie, niedozwolone postanowienie umowne, rozpatrywanie sporów, osoba fizyczna, spór wynikający z umowy, pozwany, ochrona konkurencji i konsumentów, postanowienie wzorców, interes konsumentów, fizyczna prowadząca działalność gospodarcza, przedmiotowe postanowienie, właściwość miejscowa ogólna, sprzeczność przedmiotowa, właściwość, zakład główny, prawo i obowiązek konsumentów, główne świadczenie strony
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Iwona Makuch
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy w Opatowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Anna Baran
Data wytworzenia informacji: